Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Suliszewie, z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego. 2024-01-12 15:01:58 Minął termin składania ofert
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I MASZYN MPGK SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE ORAZ GMINY CHOSZCZNO 2022-12-02 11:25:23 Minął termin składania ofert
Dostawa, z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do odbioru nieczystości płynnych (szambiarka) 2022-07-15 13:37:54 Minął termin składania ofert
Dostawa , z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów (śmieciarka) 2022-08-17 13:08:20 Minął termin składania ofert
Budowa i podłączenie dwóch instalacji fotowoltaicznych i ich finansowanie w formie leasingu operacyjnego. 2022-06-07 10:08:54 Minął termin składania ofert
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW MPGK SP. Z o.o. W CHOSZCZNIE W OKRESIE OD 01.07.2022- 31.12.2022 2022-05-10 08:53:59 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych przez MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie, w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. 2022-04-27 11:31:24 Minął termin składania ofert
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I MASZYN MPGK SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE ORAZ GMINY CHOSZCZNO W ROKU 2022 2021-12-20 14:42:45 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla obiektów MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie 2021-12-13 13:52:05 Minął termin składania ofert
Renowacja metodą bezwykopową- rurociągi kanalizacyjne w ul. Wolności, Kolejowej i Mur Południowy 2021-11-22 12:02:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania w m. Choszczno w formule zaprojektuj-wybuduj. 2021-11-05 15:06:43 Minął termin składania ofert
Renowacja metodą bezwykopową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mur Południowy w Choszcznie 2021-09-21 11:20:45 Minął termin składania ofert
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Choszcznie 2021-08-24 14:45:26 Minął termin składania ofert
Renowacja metodą bezwykopową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stargardzkiej w Choszcznie 2021-06-22 08:58:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin-Zamęcin-Gleźno 2021-06-07 14:03:27 Minął termin składania ofert
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I MASZYN MPGK SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE ORAZ GMINY CHOSZCZNO W ROKU 2021 (II) 2021-01-04 08:12:27 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie Zamawiającego 2020-12-16 13:50:42 Minął termin składania ofert
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I MASZYN MPGK SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE ORAZ GMINY CHOSZCZNO W ROKU 2021 2020-12-14 09:40:19 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie 2020-11-27 15:00:54 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazanych przez MPGK Sp. zo.o. w Choszcznie, w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022 2020-12-15 15:00:35 Minął termin składania ofert
Dostawa pompy zatapialnej wraz z montażem w przepompowni głównej PG FREDRY w Choszcznie. 2020-10-13 15:01:54 Minął termin składania ofert
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadów (śmieciarka) 2020-10-05 14:23:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na odcinku Koplin-Zamęcin-Gleźno 2020-08-26 14:00:31 Minął termin składania ofert
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Choszczno (II) 2020-07-31 13:31:18 Minął termin składania ofert
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Choszczno 2020-04-28 16:44:56 Minął termin składania ofert
Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów i maszyn MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie oraz Gminy Choszczno w roku 2020 2019-12-20 13:57:07 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie 2019-12-09 10:41:53 Minął termin składania ofert
Transport i przyjęcie do zagospodarowania odpadów przekazanych przez MPGK Sp. z o.o. 2019-12-19 15:01:18 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia MRiRW na wprowadzenie do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin. 2019-10-18 12:34:31 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu nawozu. 2019-10-04 13:40:51 Minął termin składania ofert
Transport i przyjęcie do zagospodarowania odpadów przekazanych przez MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie 2019-06-25 15:26:30 Minął termin składania ofert
Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Stradzewie- I etap 2019-04-25 14:00:38 Minął termin składania ofert
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I MASZYN MPGK SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE ORAZ GMINY CHOSZCZNO W ROKU 2019 2018-12-21 13:59:58 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2018-12-21 14:20:16 Minął termin składania ofert
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie (III) 2018-12-03 13:38:42 Minął termin składania ofert
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie (II) 2018-11-13 15:12:33 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie (II) 2018-11-23 10:17:02 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie 2018-10-25 14:54:08 Minął termin składania ofert
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie 2018-10-25 10:03:00 Minął termin składania ofert
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki, dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie 2018-10-03 09:17:02 Minął termin składania ofert
Dostawa i wdrożenie systemu informacji geoprzestrzennej (GIS) dla MPGK Sp. z o.o. 2018-05-04 10:11:27 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2018-02-07 10:49:21 Minął termin składania ofert
Transport i przyjęcie do zagospodarowania odpadów przekazanych przez MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie 2018-03-16 09:52:09 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego- drugi przetarg 2018-01-24 09:12:54 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2018-01-05 14:52:32 Minął termin składania ofert
ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW I MASZYN MPGK SP. Z O.O. W CHOSZCZNIE ORAZ GMINY CHOSZCZNO W ROKU 2018 2017-12-13 12:13:12 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów zarządzanych przez MPGK Sp. z o.o. na rok 2018 2017-11-20 09:07:02 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części m. Piasecznik 2017-11-09 14:18:35 Minął termin składania ofert
Dostawa koparko-ładowarki wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego. 2017-05-15 14:47:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową 2017-08-03 14:26:35 Minął termin składania ofert
Transport i przyjęcie do zagospodarowania odpadów przekazanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie 2017-03-21 12:25:01 Minął termin składania ofert
Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów i maszyn MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie oraz Gminy Choszczno na rok 2017 2016-12-23 14:55:24 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn."Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno" 2016-11-29 14:07:57 Minął termin składania ofert
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów zarządzanych przez MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie na rok 2017 2016-11-24 14:53:01 Minął termin składania ofert